SE Ch Leicro’s Russian Zwartzenegger

Leicros Russian Zwartzenegger

SE AM Ch Warlock’s Astafiev Tarnhelm – SE Ch Leicro’s Russian Zkoja